Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina + 387 (0) 33 278-459 + 387 (0) 33 278-484 glasnik@suggsbih.ba

B/H/S jezik / English language

IMPRESUM

GEODETSKI GLASNIK
Stjepana Tomića 1/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

tel: +387 33 278-459
fax: +387 33 278-484
e-mail: glasnik@suggsbih.ba

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Vanr. prof. dr. sc. Nedim Tuno, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)

Sekretar uredništva
Muamer Đidelija

Tehnički urednik
Nedim Kulo

Urednički odbor

Prof.dr. sc. Krištof Oštir, Fakultet za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani (Slovenija)
Prof. dr. sc. Petros Patias, Odsjek za katastar, fotogrametriju i kartografiju Aristotelovog univerziteta u Solunu (Grčka)
Prof. dr. sc. Anka Lisec, Fakultet za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani (Slovenija)
Prof. dr. sc. Tomislav Bašić, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska)
Vanr. prof. dr. sc. Dušan Kogoj, Fakultet za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani (Slovenija)
Doc. dr. sc. Mojca Kosmatin-Fras, Fakultet za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani (Slovenija)
Doc.dr.sc. Miran Kuhar, Fakultet za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani (Slovenija)
Prof. dr. sc. Đuro Barković, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska)
Prof. dr. sc. Naci Yastikli, Građevinski fakultet, Tehnički Univerzitet Yildiz u Istanbulu (Turska)
Prof. dr. sc. Admir Mulahusić, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)
Vanr. prof. dr. sc. Jelena Gučević, Građevinski fakultet Subotica Univerziteta u Novom Sadu (Srbija)
Prof. dr. sc. Robert Weber (Austrija), Odsjek za geodeziju i geoinformacije, Tehnički univerzitet Beč (Austrija)
Vanr. prof. dr. sc. Jusuf Topoljak, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)
Vanr. prof. dr. sc. Silvija Šiljeg, Univerzitet u Zadru (Hrvatska)
Vanr. prof. dr.sc. Medžida Mulić, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)

B/H/S jezik / English language

IMPRESSUM

GEODETSKI GLASNIK
Stjepana Tomica 1/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

tel: +387 33 278-459
fax: +387 33 278-484
e-mail: glasnik@suggsbih.ba

EDITOR-IN-CHIEF

Nedim Tuno, PhD, Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)

Secretary of Editorial board
Muamer Đidelija

Technical editor
Nedim Kulo

Editorial Board

Krištof Oštir, PhD, Professor, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana (Slovenia)
Petros Patias, PhD, Professor, Department of Cadastre, Photogrammetry and Cartography, Aristotle University of Thessaloniki (Greece)
Anka Lisec, PhD, Professor, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana (Slovenia)
Tomislav Bašić, PhD, Professor, Faculty of Geodesy, University of Zagreb (Croatia)
Dušan Kogoj, PhD, Associate Professor, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana (Slovenia)
Mojca Kosmatin-Fras, PhD, Assistant Professor, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana (Slovenia)
Miran Kuhar, PhD, Assistant Professor, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana (Slovenia)
Đuro Barković, PhD, Professor, Faculty of Geodesy, University of Zagreb (Croatia)
Naci Yastikli, PhD, Professor, Faculty of Civil Engineering, Yildiz Technical University Istanbul (Turkey)
Admir Mulahusić, PhD, Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)
Jelena Gučević, PhD, Associate Professor, Faculty of Civil Engineering Subotica, University of Novi Sad (Serbia)
Robert Weber, PhD, Professor, Department of geodesy and geoinformation, Vienna University of Technology (Austria)
Jusuf Topoljak, PhD, Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)
Silvija Šiljeg, PhD, Associate Professor, University of Zadar (Croatia)
Medžida Mulić, PhD, Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)

© SUGGS - BiH  | Designed by HTML Codex

 | Distributed By: ThemeWagon