+
Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina + 387 (0) 33 278-459 + 387 (0) 33 278-484 glasnik@suggsbih.ba

GEODETSKI GLASNIK #50

GEODETIC COURIER #50

Godina / Year: 53

ISSN: 1512-6102, e-ISSN:2233-1786

Datum izdavanja / Date of publishing: Decembar / December, 2019.

Izdavač / Publisher:
Savez udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini (Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)/
Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina (Stjepana Tomica 1/III, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:
Vanr. prof. dr. sc. / Assoc. prof. dr. sc. Nedim Tuno


SADRŽAJ/CONTENT


Naučni i stručni radovi // Peer Reviewed Articles

Članci na engleskom jeziku // Full texts are available in English
Tatjana Veljanovski, Klemen Čotar, Aleš Marsetič
KRUPNORAZMJERNO MOZAICIRANJE I KOMPOZICIJA PROBA-V SATELITSKIH SNIMAKA //
LARGE SCALE MOSAICING AND COMPOSITING OF PROBA-V SATELLITE IMAGES

pp. 5-18
DOI: 10.58817/2233-1786.2019.53.50.5
Članci na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku (sažetak i ključne riječi prevedeni na engleski jezik) //
Only abstracts and keywords are available in English
Ivan Marić, Ante Šiljeg, Fran Domazetović
GEOPROSTORNE TEHNOLOGIJE U 3D DOKUMENTACIJI I PROMOCIJI KULTURNE BAŠTINE – PRIMJER UTVRDE FORTICA NA OTOKU PAGU //
GEOSPATIAL TECHNOLOGIES IN 3D DOCUMENTATION AND PROMOTION OF CULTURAL HERITAGE - EXAMPLE OF FORTICA FORTRESS ON THE ISLAND OF PAG

pp. 19-44
DOI: 10.58817/2233-1786.2019.53.50.19


Osvrti // ReviewsNovosti iz nauke i struke // Scientific and Professional News

Jusuf Topoljak, Nedim Tuno
ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA SUGGSUBIH
pp. 164-165

Obrazovanje // Education

Zikrija Avdagić
ADNAN SIJERČIĆ, MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA
pp. 166-168


Pregled knjiga, stručne literature i softvera // Presentation of Books, Journals and Software

Muamer Đidelija
IZ DRUGIH GEODETSKIH ČASOPISA
pp. 184-189

Predstojeći događaji // Upcoming Events

Muamer Đidelija
VAŽNIJI DOGAĐAJI IZ STRUKE U 2020. GODINI
pp. 190-202

In memoriam // In Memoriam

Ahmed Ćatić
Vinko Ledić, inženjer geodezije
pp. 203-203
Armin Hadžialić, Sabahudin Hadžialić
Asim Hadžialić, diplomirani inženjer geodezije
pp. 204-205

© SUGGS - BiH  | Designed by HTML Codex

 | Distributed By: ThemeWagon