+
Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina + 387 (0) 33 278-459 + 387 (0) 33 278-484 glasnik@suggsbih.ba

GEODETSKI GLASNIK #44

GEODETIC COURIER #44

Godina / Year: 47

ISSN: 1512-6102, e-ISSN:2233-1786

Datum izdavanja / Date of publishing: Decembar / December, 2013.

Izdavač / Publisher:
Savez udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini (Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)/
Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina (Stjepana Tomica 1/III, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:
Doc. dr. sc. / Assist. prof. dr. sc. Medžida Mulić


SADRŽAJ/CONTENT


Naučni i stručni radovi // Peer Reviewed Articles

Članci na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku (sažetak i ključne riječi prevedeni na engleski jezik) //
Only abstracts and keywords are available in English
Asim Bilajbegović, Medžida Mulić
IZBOR OPTIMALNOG VISINSKOG SUSTAVA NA PRIMJERU BUDUĆEG NIVELMANA BOSNE I HERCEGOVINE //
SELECTION OF THE OPTIMAL HEIGHTS SYSTEM ON THE EXAMPLE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA'S FUTURE LEVELING NETWORK

pp. 5-33
DOI: 10.58817/2233-1786.2013.47.44.5


Osvrti // Reviews

Admir Mulahusić, Jusuf Topoljak, Nedim Tuno, Džanina Omićević, Dževad Krdžalić, Medžida Mulić
ČETIRI DECENIJE POSTOJANJA ODSJEKA ZA GEODEZIJU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU
pp. 85-120
Medžida Mulić, Admir Mulahusić
INTERVJUI S DEKANIMA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU
pp. 121-124


Novosti iz nauke i struke // Scientific and Professional NewsObrazovanje // Education

Jusuf Topoljak, Džanina Omićević
POSJETA TUNELU VIJENAC
pp. 145-145


Pregled knjiga, stručne literature i softvera // Presentation of Books, Journals and Software

Džanina Omićević
PRAKTIČNA GEODEZIJA 1
pp. 147-147
Jusuf Topoljak, Nedim Tuno
KONCEPTI MREŽA U GEODETSKOM PREMERU
pp. 148-150
Dževad Krdžalić
GEODETSKI PREMER - ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA
pp. 151-151

Predstojeći događaji // Upcoming Events


In memoriam // In Memoriam

© SUGGS - BiH  | Designed by HTML Codex

 | Distributed By: ThemeWagon